Sunucu Reset Sonrası Yapılması Gereken DNS Ayarları

2 March 2021

Ara sıra sunucuyu resetlemeniz gerekebilir veya hetzner taraflı bir problemden ötürü sunucunun bağlantısı kesilebilir.

Bu durumda sunucuda DNS ayarlarının tekrar yapılması gerekmektedir.

Putty aracılığı ile dedicated (stream) sunucularınıza giriş sağladıktan sonra, şu komutu uygulayın

İpucu: Kopyaladığınız komutları yapıştırmak için fare sağ tuş kullanın.

echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf && sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 && sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

Eğer ki yazılımınız ok.ru içeriyor ise, bu komutu da çalıştırmanız gerekmekte.

systemctl restart danted

Eğer dns ayarlarını yaptığınız halde videoların işlenmesinde problem var ise; google drive için cookie güncellemeyi veya proxy bilgilerinizi kontrol etmeyi/değiştirmeyi deneyin.

English:

Occasionally you may need to reset the server, or the server may be disconnected due to a hetzner-side problem.

In this case, DNS settings must be made on the server again.

After logging into your dedicated (stream) servers via Putty, execute the following command

Tip: Use the right mouse button to paste the commands you copied.

echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf && sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 && sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

Also if your software includes ok.ru, you need to run this command as well.

systemctl restart danted

If there is a problem in processing the videos although you have made the dns settings; Try updating the cookie for google drive or checking / changing your proxy information.